п-р Людмил Ятански – „АЗ СЪМ светлината“ – 11.07.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 11 юли, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „АЗ СЪМ светлината“ Пасаж: Йоан 8:12-30

п-р Людмил Ятански – „Завинаги с Него“ – 30.06.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 30 юни, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Завинаги с Него“ Пасаж: Псалми 23

п-р Людмил Ятански – „Кой е предателят“ – 20.06.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 20 юни, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Кой е предателят“ Пасаж: Йоан 8

п-р Людмил Ятански – „Господ да те послуша“ – 16.06.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 16 юни, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Господ да те послуша“ Пасаж: Псалми 20

п-р Людмил Ятански – „Вас света не може да мрази“ – 13.06.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 13 юни, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Вас света не може да мрази“ Пасаж: Йоан 7

п-р Людмил Ятански – „Ям плът и пия кръв“ – 30.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 30 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Ям плът и пия кръв“ Пасаж: Йоан 6:51-71

п-р Людмил Ятански – „Аз Съм хлябът“ – 23.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 23 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Аз Съм хлябът“ Пасаж: Йоан 6

п-р Людмил Ятански – „Без думи“ – 19.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 19 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Без думи“ Пасаж: Псалми 19

п-р Людмил Ятански – „Не от себе си“ – 16.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 16 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Не от себе си“ Пасаж: Йоан 5:30-47

п-р Людмил Ятански – „Съд и вечен живот“ – 09.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 9 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Съд и вечен живот“ Пасаж: Йоан 5-15-29

п-р Людмил Ятански – „Моето наследство“ – 12.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 12 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Моето наследство“ Пасаж: Псалми 16

п-р Людмил Ятански – „Съд и вечен живот“ – 09.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 9 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Съд и вечен живот“ Пасаж: Йоан 5-15-29

п-р Людмил Ятански – „О неразумни и мудни по сърце…“ – 02.05.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 2 май, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „О неразумни и мудни по сърце…“ Пасаж: Лука 24:13-49

п-р Людмил Ятански – „Към кръста“ – 25.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 25 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Към кръста“ Пасаж: Йоан 12:1-26

п-р Людмил Ятански – „Към кръста“ – 25.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 25 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Към кръста“ Пасаж: Йоан 12:1-26

п-р Людмил Ятански – „Милите обиталища“ – 21.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 21 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Милите обиталища“ Пасаж: Псалм 15

п-р Людмил Ятански – „Дом на милост“ – 18.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 18 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Дом на милост“ Пасаж: Йоан 5:1-18

п-р Людмил Ятански – „Дом на милост“ – 18.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 18 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Дом на милост“ Пасаж: Йоан 5:1-18

п-р Людмил Ятански – „Не остана праведен“ – 07.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 7 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Не остана праведен“ Пасаж: Псалм 12

п-р Людмил Ятански – „Вярвам“ – 04.04.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 4 април, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Вярвам“ Пасаж: Йоан 4:43-54

п-р Людмил Ятански – „Бягай, не бягай“ – 24.03.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 24 март, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Бягай, не бягай“ Пасаж: Псалм 11

п-р Людмил Ятански – „Искам да ям“ – 21.03.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 21 март, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Искам да ям“ Пасаж: Йоан 4:25-54

п-р Людмил Ятански – „Дай ми да пия“ – 07.03.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 7 март, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Дай ми да пия“ Пасаж: Йоан 4

п-р Людмил Ятански – „Плът или дух“ – 21.02.2021

Проповед на църква „Блага вест“ София от 21 февруари, 2021 г. Говорител: п-р Людмил Ятански Тема: „Плът или дух“ Пасаж: Йоан 3:1-25