Богослужение в ЕПЦ “ Бъдеще и надежда “ – Айтос, 29 март 2023 година, сряда

Богослужение Сливен, 28-ми Март, 2023г.

Конференция „Младежко съживление“ – 28 март 2023

Богослужение Сливен, 26-ти Март, 2023г.

Богослужение Пловдив – 26-ти Март 2023г.

3ра сесия – 19 Март 2023 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

2ра сесия – 19 Март 2023 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

1ва Сесия – 19 Март 2023 || || п-р Божидар Симеонов || църква „Светлина на света“

Семинар върху книгата Откровение п-р Темистоклис Кулурис, 26 март 2023 година, събота

Богослужение Раковски, 26-ти Март, 2023г.

ОБЦ РУСЕ, Неделно богослужение – 26 март 2023

Семинар върху книгата Откровение п-р Темистоклис Кулурис, 25 март 2023 година, събота

Богослужение Бургас,25-ти Maрт 2023 г.

Богослужение София, 25-ти Март, 2023г.

Семинар върху книгата Откровение п-р Темистоклис Кулурис, 24 март 2023 година, петък

Семинар върху книгата Откровение п-р Темистоклис Кулурис, 23 март 2023 година, четвъртък

Семинар върху книгата Откровение п-р Темистоклис Кулурис, 22 март 2023 година, сряда

26 Март 2023 || || п-р Симеон Симеонов || църква „Светлина на света“

Богослужение Раковски, 22-ри Март 2023 г.

Семинар върху книгата Откровение п-р Темистоклис Кулурис, 22 март 2023 година, сряда

Семинар върху книгата Откровение п-р Темистоклис Кулурис, 21 март 2023 година, вторник

Богослужение Сливен, 21-ви Март 2023 г.

Богослужение в ЕПЦ „Бъдеще и надежда“ – Айтос, 21 март 2023 година, вторник

Богослужение Сливен, 19-ти Март 2023 г.