ББ (131) ПОД БЛАГОДАТ. МД

СГ(10) ТИ СИ СЪ-СЪД. 2ЧАСТ МД.

МЛАДЕЖКО МОЛИТВЕНО БДЕНИЕ (1). п-р МД

СНМ(52) ХОДАТАЙ и ходатаи. МД

ХД (484) ОТВИКНАХ ДА ПИША РЪЧНО. п-р МД

ХД (480) ШЕПА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ. п-р МД

ХД (479)ТЕЖЕСТТА НА ПРОПОВЕДТА. п-р МД

ХД (476) БЯГАЩ АВТОПОРТРЕТ. п-р МД

ХД (474) ПЪТУВАНЕ В ПЪТУВАНЕТО. п-р МД

ХД (473) РЕАКЦИЯ В СТРАДАНИЕТО. п-р МД

СГ (3) КОЛКО ТРАЕ ЛЮБОВТА. МД

ББ (124) БОГОСЛОВИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. МД

ХД (471) АКТЪТ НА СЕБЕДАРЯВАНЕТО. п-р МД

ХД (469) ВЪЗКРЕСЕНИЯТ ВЪПРОС. п-р МД

ХД (468) НЕРАЗКАЗАНОТО В СЕБЕ-РАЗКАЗА. п-р МД

СНМ (48) ЕПОХАТА НА МОЛИТВАТА. МД

СНМ (47) ВСЕЛЕНСКА ПРЕДМОЛИТВЕНА ИСТОРИЯ. МД

ХД (467) МАЛКА БАЗИЛИКА ПЛОВДИВ. п-р МД

ХД (466) ГОЛЯМА БАЗИЛИКА ПЛОВДИВ. п-р МД

ХД (464) СЛЕДСТВИЯ ОТ ПЕТДЕСЯТНИЦА. п-р МД

ХД (455) МЪДРОСТ ПРЕД СМЪРТТА. МД

ХД (454) ЗАЩО НА СЕЛО. МД

ХД (453) РАРИФОТИЧНА ЗОНА. МД

ХД (452) ПОЧТИ БЕЗ ПЕРСОНАЛ. МД