ХД (117) МОЛИТВА В РАЗМИСЪЛ. МД

21.05.2022 г. 11.30 ч.

ХД (115) МОЛИТВЕНА ЯСНОТА. МД

20.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (114) ЦЕЛОДНЕВЕН МОЛИТВЕН ПОКОЙ. МД

19.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (113) МОЛИТВЕНА СВОБОДА. МД

18.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (112) МЯСТОТО НА МОЛИТВАТА. МД

17.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (111) СПЕЦИАЛНО МОЛИТВЕНО СЪЗНАНИЕ. МД

16.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (110) МОЛИТВЕН ДИЗАЙН. МД

15.05.2022 г. 19.00 ч.

ББ (40) ОТМЕНЕН ЛИ Е ИЗБОРЪТ. МД

14.05.2022 г. 19:00 ч.

СББ (90) ХРИСТИЯНСКАТА РЕАЛНОСТ. МД

14.05.2022 г. 18:30 ч.

ХД (109) СВЕТО ОБЕЩАНИЕ. МД

14.05.2022 г. 11.00 ч.

ХД (108) ЛИПСВА МОЛИТВЕНО ЗВЕНО. МД

13.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (107) МОЛИТВЕНИ СТИХОВЕ. МД

12.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (106) ПРЯСНО МОЛИТВЕНО МИРО. МД

11.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (105) МОЛИТВЕН ХЛЯБ. МД

10.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (104) МОЛИТВЕН САМОАНАЛИЗ. МД

09.05.2022 г. 19.00 ч.

ХД (103) БОГ И ЗЕМЯТА. МД

08.05.2022 г. 19.00 ч.

ББ (39) БРАТСТВО С ХРИСТОС. МД

07.05.2022 г. 19.30 ч.

ББ (38) ИМАМЕ СВОЯ ДОСТЪП. МД

07.05.2022 г. 19.00 ч.

ББ (37) ПОДРЪЖАТЕЛИ НА ЦЪРКВИ. МД

07.05.2022 г. 18.30 ч.

ББ (36) БЕЗУКОРНО БЛЕСТЕНЕ. МД

07.05.2022 г. 18.00 ч.

ХД (102) КАТО УКЛОНЕНА СЯНКА. МД

07.05.2022 г. 11.30 ч.

ББ (35) НАРЕДЕНО ОТ БЛАГОДАТТА. МД

07.05.2022 г. 12.00 ч.

ББ (34) ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА СМЪРТ. МД

07.05.2022 г. 11.30 ч.

ХД (98) ПОСЛУШАЙ И ВНИМАВАЙ. МД

04.05.2022 г. 19.00 ч.