БХК (II,108) ДРИНОВ: ВХОД В ЕЖЕДНЕВИЕТО. МД

БХК (II,107) ДРИНОВ: ЗЕМЕН АНГЕЛ. МД

БХК (II,106) ДРИНОВ: ВЪЗКРЕСЕНИЕТО КАТО ПРЕЖИВЯВАНЕ. МД

БХК (II,105) ДРИНОВ: СВЕТЛИНА ЗА БЕЗПРОСВЕТНОТО. МД

БХК (II,104) БОНЧЕВ: ХАЙДЕ НА ИЗПИТ. МД

СНМ (18) МОЛИТВА КАТО ДЕЦА-2. МД

БХК (II,103) БОНЧЕВ: ПИСАНЕ КАТО ЧОВЕК. МД

БХК (II,102) БОНЧЕВ: ГРАНИЦИТЕ НА ПИСМОТО. МД

БХК (II,101) БОНЧЕВ: СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ В ПИСМО. МД

ГРУПА АЛКЕРИЯС ИСПАНИЯ. МД

БХК (II,100) БОНЧЕВ: НРАВСТВЕНО УМИРАНЕ. МД

БХК (II,98) БОНЧЕВ: ЧОВЕК В ЧУЖБИНА. МД

БХК (II,97)БОНЧЕВ: УСВОЯВАНЕ НА ТРАГЕДИЯ. МД

БХК (II,96) БОНЧЕВ: ЖЕНСКИЯТ СВЯТ. МД

ГРУПА АЛКЕРИЯС ИСПАНИЯ. МД

БХК (II,95) БОНЧЕВ: ЦЕНАТА НА ЖЕНАТА. МД

БХК (II,94) БОНЧЕВ: ПОЗДРАВИ ОТ МЕН. МД

ББ (105) СЪПОЦЕННОСТ БЕЗ НЕДОСТАТЪК. МД

СНМ (17) МИНАЛОТО НА МОЛИТВАТА-2. МД

СНМ(17) МИНАЛОТО НА МОЛИТВАТА. МД

БХК (II,93) БОНЧЕВ: КЪДЕ Е БАЩАТА. МД

БХК (II,92)БОНЧЕВ: ДРАГИЯТ БРАТ. МД

БХК (II,91) БОНЧЕВ: ДОСТОЙНА ДЪЩЕРЯ. МД

БХК (II,90) БОНЧЕВ: НАЙ-ПЪРВИТЕ ПРИЯТЕЛИ. МД