СББ(43)ЖИВЕЯ ДА ХОДАТАЙСТВАМ. МД

17.07.2021 г., 19.00 ч.

СББ(42)ВАВИЛОНСКИ НАСТРОЙКИ. МД

17.07.2021 г., 18.00 ч.

ПРИЗВАНИ ЗА ДАВАНЕ. МД

16.07.2021 г., 22.30 ч.

СББ(41) КОЙ КОГОТО ОБИЧА. МД

10.07.2021 г., 19.00 ч.

БОГЪТ НА ПРЕЖИВЯВАНЕТО. МД

09.07.2021 г., 18.00 ч.

РАВНОТО НА ДУШЕВНОТО. МД

08.07.2021 г., 18.00 ч.

СББ(39)ПРЕСРЕЩНАТ В ТРЪНИТЕ. МД

03.07.2021 г., 19.00 ч.

БЕЗ СТРАНИЧНИ СТИМУЛИ. МД

03.07.2021 г., 17.00 ч.

СЪЖИВЯВАНЕ НА СЪРЦЕТО. МД

02.07.2021 г., 19.00 ч.

ПОКЛОНЕНИЕ ПОРАДИ МИЛОСЪРДИЕ. МД

01.07.2021 г., 18.00 ч.

ВИКАНЕТО НА КРОТКИТЕ. МД

29.06.2021 г., 19.00 ч.

ПОМОЩНИК НА БЕЗПОМОЩНИТЕ. МД

28.06.2021 г., 18.00 ч.

СББ(37)РАЗНОПОСОЧНИ УСИЛИЯ. МД

26.06.2021 г., 19.00 ч.

СЛУЖЕЩИЯТ НАЧАЛНИК. МД

24.06.2021 г., 18.00 ч.

СББ(35) НОСИМ УБИВАНЕТО. МД

19.06.2021 г., 19:00 ч.

СББ(34)ОБРАЗИ НА НОВАТА ЗЕМЯ. МД

19.06.2021 г., 18.00 ч.

ВЪЗЦАРЕН МЕЖДУ ХВАЛЕНИЯ. МД

18.06.2021 г., 18.00 ч.

СКРИВАЛИЩЕ В ПРИСЪСТВИЕТО. МД

17.06.2021 г., 18.00 ч.

СЪБОРНО МОЛИТВЕНО БДЕНИЕ. МД

сряда, 16.06.2021 г.

ПРИЛЕПНАЛИ ДА СЛУШАТ. МД

11.06.2021 г., 18.00 ч.

ОСМИСЛЕНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. МД

09.06.2021 г., 18.00 ч.

ОБУЧЕНИ ЧРЕЗ УПРАЖНЕНИЯ. МД

05.06.2021 г., 17.00 ч.

БЕЗХАБЕРИЕТО Е МИРОГЛЕД. МД

04.05.2021 г., 18.00 ч.

НАДМОГВАНЕ НА ДЕТИНСКОТО. МД

02.06.2021 г., 18.00 ч.