ХД (239) НЕВЪЗМОЖНА МОЛИТВЕНА КОРЕКЦИЯ. МД

30.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (238) БИБЛИЯТА СЕ ЗАВРЪЩА. МД

29.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (237) РЕАЛНА МОЛИТВЕНА ОТДЕЛЕНОСТ. МД

28.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (236) КОИТО ОТДЕЛЯТ ВРЕМЕ. МД

27.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (235) БЛАГОВОЛЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ. МД

26.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (234) НЕ-СМЕСЕНИ БОГООЗАРЕНИЯ. МД

25.09.2022 г. 19.00 ч.

ББ (71) СЪВРЕМЕННИ ОГНЕНИ ИЗПИТАНИЯ. МД

24.09.2022 г. 11.30 ч.

ХД(233) ПОКАНЕН ЗА МОЛИТВА. МД

23.09.2022г. 19:00ч.

ХД (231) ПОСТЕЛКА НА БЛАГОДАРНОСТТА. МД

21.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (229) ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЕЛИЗАБЕТ II. МД

19.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (228) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВЕДНИКА. МД

18.09.2022 г. 19.00 ч.

ББ (69) ПРЕД ФАТАЛЕН РАЗПАД. МД

17.09.2022 г. 11.30 ч.

ХД(227)ТРЕВОЖНА АЛАРМА. МД

19.09.2022г. 19:00ч.

ХД (226) С КОГО РАЗГОВАРЯШ. МД

15.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (225) ДВУСТРАННА ОЦЕНКА. МД

14.09.2022 г. 19.00 ч.

ББ (68) СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪРАЗПЪВАНЕТО. МД

10.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (221) МОЛИТВА СРЕЩУ МЪГЛАТА. МД

09.09.2022 г. 19.00 ч.

ББ (66) ПРОРОЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ. МД

03.02.2022 г. 19.00 ч.

ХД (220) ОТХВЪРЛЕНИЯТ ПОБЕДИТЕЛ. МД

02.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (216) ЛЮБОВ ВЪВ ВРЕМЕТО. МД

30.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (216) СЪДБАТА НА БРОШУРАТА. МД

29.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (215) ТЪРСЕНЕ НА МОЛИТЕЛ. МД

28.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД(214)ТЕМПЕРАТУРА НА МОЛИТВАТА. МД

26.08.2022г. 19:00ч.

ХД (213) НЕАВТОРИЗИРАНИ МОЛИТВИ. МД

26.08.2022 г. 19.00 ч.