БЛАГОДАТНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ. МД

11.04.2021 г., 18.00 ч.

САМО СЪБУДЕНОТО СЪБУЖДА. МД

10.04.2021 г., 18.00 ч.

УДОВОЛСТВИЕ В ДОВОЛСТВОТО. МД

07.04.2021 г., 18.00 ч.

КОРОНОВАН С БОГОВДЪХНОВЕНИЕ. МД

16.03.2021 г., 18.00 ч.

ПОКЛОНЕНИЕ ИЗВЪН ВРЕМЕТО. МД

15.03.2021 г., 18.00 ч.

ДУШАТА НА БЛАГОДАРНОСТТА. МД

14.03.2021 г., 18.00 ч.