Само Господ може да ме съди | Михаил Стефанов | 18.09.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Само Господ може да ме съди | Михаил Стефанов | 18.09.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Свобода от независимост | Михаил Стефанов | 28.08.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 5:50 Хваление преди проповед 42:10 Авторски песни на Джошуа Маркузов 59:34 Проповед 1:41:40 Хваление след проповед 1:46:33 Съобщения

Щедрото сърце на Баща ни | Михаил Стефанов | 07.08.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 4:57 Хваление преди проповед 39:15 Проповед 1:24:56 Господна трапеза и хваление 1:36:46 Съобщения

Щедрото сърце на Баща ни | Михаил Стефанов | 07.08.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

И Бог видя, че беше добро | Михаил Стефанов | 31.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

И Бог видя, че беше добро | Михаил Стефанов | 31.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 2:55 Хваление преди проповед 37:00 Съобщение 39:37 Проповед 1:29:46 Хваление 1:34:24 Съобщения

И Бог видя, че беше добро | Михаил Стефанов | 31.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Грешницата, която обичаше | Михаил Стефанов | 17.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Грешницата, която обичаше | Михаил Стефанов | 17.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 3:26 Хваление преди проповед 41:55 Молитва 43:55 Поздрави, нови книги и молитва за Мишо 49:41 Проповед 1:33:00 Хваление 1:43:56 Съобщения

Грешницата, която обичаше | Михаил Стефанов | 17.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

На сватба като на сватба | Михаил Стефанов | 03.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 4:05 Хваление преди проповед 41:38 Проповед 1:30:05 Хваление 1:38:48 Съобщения

На сватба като на сватба | Михаил Стефанов | 03.07.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Компасът на Божието царство | Михаил Стефанов | 05.06.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 6:34 Хваление преди проповед 33:46 Молитва и хваление 1:01:51 Проповед 1:52:51 Господна трапеза и хваление 2:02:01 Съобщения

Спасение чрез вярност | Михаил Стефанов | 01.05.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 7:40 Хваление преди проповед 35:48 Проповед 1:26:52 Хваление след проповед 1:40:54 Съобщения

Спасение чрез вярност | Михаил Стефанов | 01.05.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Вкусни и привлекателни | Михаил Стефанов | 10.04.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 3:44 Хваление преди проповед 41:04 Молитва и информация за Украйна 48:49 Проповед 1:35:07 Хваление след проповед 1:44:11 Съобщения

Вкусни и привлекателни | Михаил Стефанов | 10.04.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Пророчествата и имат ли те почва у нас? | Михаил Стефанов | 20.03.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 3:18 Хваление преди проповед 40:07 Проповед 1:49:02 Хваление след проповед 1:52:40 Съобщения

Пророчествата и имат ли те почва у нас? | Михаил Стефанов | 20.03.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Когато силата изчезне | Михаил Стефанов | 06.02.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 8:20 Хваление преди проповед 33:38 Проповед 1:23:00 Господна трапеза и хваление след проповед 1:43:35 Съобщения

Когато силата изчезне | Михаил Стефанов | 06.02.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Кои сме ние и защо сме тук? | Михаил Стефанов | 23.01.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 5:11 Хваление преди проповед 34:03 Проповед 1:16:22 Хваление след проповед 1:22:05 Съобщения

Когато CV-то ти не струва… | Михаил Стефанов | 16.01.2022г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“ Части: 0:00 Въведение и молитва 5:04 Хваление преди проповед 37:05 Проповед 1:26:20 Хваление след проповед 1:36:13 Съобщения