Е.П.Ц.Варна. П- р Живко Тончев. За какво си мислиш,докато си мислиш?

Лука 24;13 14 И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало. 15 И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; 16 но очите им се удържаха да Го не познаят. 17 И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И […]