ББ (106) В ТАЙНАТА. Митко ДИМИТРОВ

УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПЪЛНОЛЕТИЕ. Митко ДИМИТРОВ

ДИАБЕТ ТИП „АЗ“. Митко ДИМИТРОВ и СЛАДКАТА БОЛЕСТ И БОЖЕСТВЕНАТА НАМЕСА. Стоян ПЕТРОВ

БХК (II,99) ЦВЕТНА МЛАДОСТ. Митко ДИМИТРОВ

Нов YouTube канал на Митко Димитров https://www.youtube.com/@pastor.mitko.dimitrov

ХП (7) ЦЕНАТА Е ОТВЪТРЕ. Митко ДИМИТРОВ

СЛУЖБА В БЛАГОВЕСТИЕТО. Митко ДИМИТРОВ

ЦАРСТВО В ДУХА. Митко ДИМИТРОВ

ББ (101) ПОКЛОНЕНИЕ ЧРЕЗ СЪД. Митко ДИМИТРОВ

ББ (97) ДРАХМИ ЗА ХРАМА. Митко ДИМИТРОВ

ББ (96) ВЕНЕЦ И СЪРП. Митко ДИМИТРОВ

СНМ (12) ИДЕАЛНАТА МОЛИТВА. Митко ДИМИТРОВ

ДА ТЕ ИЗМИЯ. Митко ДИМИТРОВ

СНМ (10) УМОЛЯВАЩА МОЛИТВА. Митко ДИМИТРОВ

БХК (II,41) ДЕЦА ЗА УКРАСА. Митко ДИМИТРОВ

ББ (95) ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ГЛУПАК. Митко ДИМИТРОВ

ОЧВ (9) ДВОЙНА ПОЧИВКА. Митко ДИМИТРОВ

ХП (6) ПРЕЗРЕНИЕ КЪМ ВСЕСИЛИЕТО. Митко ДИМИТРОВ

ХП (5) СЪРЦЕ В СЪКРОВИЩЕТО. Митко ДИМИТРОВ

ХП (3) СОЛ ПОД ЗАПЛАХА. Митко ДИМИТРОВ

ОК (20) ХРИСТИЯНСТВО И РЕД. Митко ДИМИТРОВ

ОК (18) РЕЛИГИОЗНА ПОЕМА . Митко ДИМИТРОВ

ОК (12) ПРИШЕСТВИЕ В ИСТОРИЯТА. Митко ДИМИТРОВ

СС (19) СМИСЛЕН ЖЕНСКИ ДИАЛОГ. Митко ДИМИТРОВ