Господният ден | 12. Анализ на литературния модел | п-р Димитър Лучев

Възстановяването или реставрацията като библейски модел | д-р Йосиф Шулам | Българско аудио

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Модел за семейство

20 ноември 2016 г. п-р Румен Борджиев

Вярата на Авраам – модел на вяра – 18.02.2016

Да правим извънредни неща за Бог, като Авраам: Битие 12 – И тъй, Аврам тръгна според както му рече Господ, Битие 13 – Авраам отстъпи най-добрите ,“като Господната градина“ земи на Лот. Бит.14 Авраам рискува живота си за Лот, този който не го зачете. Битие 22:2 – И рече Бог: Вземи сега единствения си син, […]

Логосният модел на християнството-предизвикателство пред идеята за светостта

Логосният модел на християнството-предизвикателство пред идеята за светостта