Съкровище мое Bibliata TV LIVE

Мое прибежище Bibliata TV LIVE

О,радвай се чадо Мое.

600. О, радвай се чадо мое 1. О, радвай се, чадо Мое Обикнах те, възлюбих те; Когато ти ме хулеше Тогава Аз те любих знай. 2. О, радвай се, чадо Мое Обикнах те, възлюбих те; Избавих те от ада Аз Избавих те от Сатана. 3. Избрах те Аз, Свидетел Мой Пребъдвай в Мен, теб любя […]

О,радвай се чадо Мое.

600. О, радвай се чадо мое 1. О, радвай се, чадо Мое Обикнах те, възлюбих те; Когато ти ме хулеше Тогава Аз те любих знай. 2. О, радвай се, чадо Мое Обикнах те, възлюбих те; Избавих те от ада Аз Избавих те от Сатана. 3. Избрах те Аз, Свидетел Мой Пребъдвай в Мен, теб любя […]

07/21/19 Пастир Росен Спасов – До сега нищо не сте поискали в Мое име

О,радвай се чадо мое.

27.09.2018 г. – п-р Николай Кокончев – Господ, моe знаме

ЕПЦ-Варна

О,радвай се чадо мое. Евангелска песен.

Римляни 12:15 Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.

МОЕ ПРИБЕЖИЩЕ // You Are My Hiding Place

Хваление – ЕПЦ – Ветил гр. Ямбол