// НА ЖИВО //

„Чудото на царството в мен!“/ 16.06.2024г.

***ДАВ България*** НА ЖИВО

Проявленията на Святият Дух

Неделно Богослужение | 23.06.2024 | На Живо

Живот на даване Част 2 Bibliata TV LIVE

ХЦС Неделя │ 23.06.24 │ НА ЖИВО

НА ЖИВО I Aпостолска Църква

БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА ПЕТДЕСЯТНИЦА // п-р Мирослав Маринов // 23.06.2024 г.

23 Юни 2024 || Петдесятница || п-р Божидар Симеонов || църква Светлина на Света

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Представяне на книгата ”Мисията на Христос – твоята мисия” на Пламен Борисов

Д (4) ЕСТЕСТВОТО НА ДОКТРИНАТА. п-р Митко ДИМИТРОВ

Давид Александров за „Фестивалът на семейството“

Манталитета на пустинята Част 1 Bibliata TV LIV

Манталитета на пустинята Част 1 Bibliata TV LIV

Следвай ме | 4. Животът и светогледът на пророческите ученици | Димитър Лучев

На Вратата , Царят хлопа

Добрината на Бог#хваление #църква #църквапловдив #бог #исус #библия #вяра #молитва #проповеди

НА ЖИВО С църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Голямото разделение | п-р Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Синдром на еволюцията | 2 Петрово 1:3-9 | Ниязи Мохтасеб | 19.06.2024 г.

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 663, Тема на предаването; “ Непразен от Светия Дух“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина