Божиите Чудеса В Лагос Нигерия Бог спасява цели нации Bibliata TV LIVE

Ще дойдат всички нации!

Хваление ХЦ Живот на победа,Русе

Матей 28:19,20 Правене на последователи на Христа от всички нации 2 част

Матей 28:18 Правене на последователи на Христа от всички нации 1 част

Матей: 28:16-17 Правене на последователи на Христа от всички нации. 1 част

Матей: 28:16-20 Правене на последователи на Христа от всички нации. Изложение.