Неделна проповед – гост Д-р Мирослав Атанасов 14.07.2024 г.

Неделна проповед п р Румен Иванов 07 07 2024 г

Неделна служба – 07.07.2024

ТЕМА; „Оня, който те пази, няма да задреме“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Неделна проповед п-р Румен Иванов 30.06.2024 г.

ТЕМА; „Действане на могъщата Негова мощ“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 23.06.2024 г.

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 16.06.2024 г.

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 09.06.2024 г.

Неделна службa – 16.06.2024

Неделна службa – 16.06.2024

ТЕМА; „Чакай обещаното от Отца“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ТЕМА; „Ако Ме любехте, бихте се зарадвали“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Неделна проповед п-р Марин Маринов 02.06.2024 г.

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 02.06.2024 г.

ТЕМА; „Изпълних Господната заповед“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 26.05.2024 г.

ТЕМА; „Ръката на нашия Бог е за добро“ , Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ТЕМА; „Как ще бъде от днес нататък“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Неделна служба – 19.05.2024

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 19.05.2024 г.

ТЕМА; „Ако искаш да влезеш в живота“ , Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Неделна проповед п-р Румен Иванов 05.05.2024 г.

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 21.04.2024 г.