Представяне на неделното училище Рождество Христово

Е. П. Ц. Варна Благословение за децата от неделното училище .

Матей 19:14 А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

Рождествена програма на Неделното училище на Църквата в Подуяне

21 декември 2014 г.

Великденска сценка от Неделното Училище на ХЦС