НЕОЦЕНЕНАТА ЗНАЧИМОСТ НА ЦЪРКВАТА |п-р К.Курдоманов|

1 част от поредицата „Църквата – място на болка или дом на изцеление“ В тази проповед п-р Калоян говори за:  – Исус и Божият Дом – апостол Павел и Божият Дом – ние и Божият Дом днес – грешни идеи какво е и какво не е църквата – основни библейски разбирания за църквата. ––––––––––––––––––––––– ➣ […]