28 05 2023 – П-р Иван Несторов

21 05 2023 – П-р Иван Несторов

14 05 2023, П-р Иван Несторов

П-р Вениамин Несторов ЕЦ Емануил

07 05 2023 – П-р Иван Несторов

23 04 2023 – п-р Иван Несторов

09 04 2023, п-р Иван Несторов

02 04 2023 – п-р Иван Несторов

ПРОРОЧЕСТВО за 2012 от Иван Несторов

12 03 202, п-р Иван Несторов

05 03 2023 – п-р Иван Несторов

19 02 2023 – П-р Иван Несторов

Сатана се подиграва с хората , п-р Вениамин Несторов

Сатана краде времето ни от Христос, п-р Вениамин Несторов

Пътят на любовта, п-р Вениамин Несторов

12 02 2023 – п-р Иван Несторов

05 02 2023, п-р Иван Несторов

Отделен за Бог, п-р Вениамин Несторов

Демоните искат да осквернят нашия храм, п-р Вениамин Несторов

19 09 2021 – п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

23 09 2021 – п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

03 10 2021 – п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

24 10 2021 – п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив

21 11 2021 – п-р Иван Несторов

Евангелска църква на вяра – Пловдив