Ние идваме при Тебе HQ audio Bibliata TV LIVE

Слово за насърчение – Бог е в нас и ние сме в Него – Пастор Фахри Тахиров

Прости ни дълговете, както и ние простихме

ние сме Божий чада Bibliata TV LIVE

Прости ни дълговете, както и ние простихме

Ние имаме Ходатай на небето | п-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Ние имаме Ходатай на небето | п-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

ХД (459) ЗАЩОТО СМЕ НИЕ. Митко ДИМИТРОВ

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 630, Тема на предаването; “Ние не проповядваме себе си“

Ние Вярваме в Теб Исус | църква Светлина на Света | п-р Симеон Симеонов

Ние и света | I Йоаново2:12-17 | п-р Станислав Алексиев | 06.08.2023 г.

ХД (346) А НИЕ МЪЛЧИМ. Митко ДИМИТРОВ

Ние идваме при Тебе – на живо

Ние идваме при Тебе с песен – на живо

Той може, това което ние не можем!

Ние идваме при Tебе – на живо

Ние идваме при Тебе с песен – на живо

Ние идваме при Тебе – на живо

Ние идваме при Тебе с песен – на живо

Кои сме ние в Христос /3 Добрия пастир – 22.03.23

Кои сме ние в Христос? /2 – 19.03.23

Кои сме ние в Христос? /1 – 16.03.23

Ние идваме при Тебе с песен на хвала – на живо

Да осъзнаваме , кои сме ние , като християни – Пастор Фахри Тахиров