Финанси и Настойничество | Част 1| п-р Георги Николов

Аз ще говоря | п-р Георги Николов

Святият Дух в действие | Деяния 2:1-16, 32-33, 36-41 | п-р Благовест Николов | 23.06.2024 г.

Мотивацията да продължаваш да се молиш | Лука 11:5-13 | п-р Благовест Николов | 5.06.2024 г.

40 дни, които променят живота | Изход 34:27-29; Йоан 21:1-17 | п-р Благовест Николов | 2.06.2024 г.

Предизвикателството на промените | 2 Кор. 4:16-18 | п-р Благовест Николов | 19.05.2024 г.

Приготви се за нещо ново | п-р Георги Николов

Разместване на духовните пластове – Пастор Иван Николов

Надеждата на Възкресение | 1 Кор. 15 | п-р Благовест Николов | 5.05.2024 г.

Тази специална вечеря! | Матей 26:17-30 | п-р Благовест Николов | 2.05.2024 г.

Духовното променя физическото | п-р Георги Николов

Духовни битки | п-р Георги Николов

Как да сме сигурни ,че дарът и призива на Бог са активни в живота ни? | п-р Георги Николов

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 19.04.24 │ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 19.04.24 │ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 19.04.24 │ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 17.04.24 │ НА ЖИВО

Да видиш НЕВИДИМИЯ | п-р Георги Николов

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 17.04.24 │Част 2│ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 16.04.24 │ НА ЖИВО

Удивление от страданието и успеха на Месия | Исая 52:13-53:12 | п-р Благовест Николов | 7.04.2024 г.

Растеж = Божият план | п-р Георги Николов

Да излееш сърцето си пред Господа | 1 Царе 7:6; Плач Ерем. 2:19 | п-р Бл. Николов | 3.04.2024 г.

ЖЕРТВИ – част 2 | Пастор Никола Николов