„Исус, Обещаният Син“ п-р Алдън Хоу 15 Януари 2022 г. Амейзинг Фактс

В библейското училище се разглеждат уроци, които са изготвени предварително и са разпределение за изучаване за всеки ден от седмицата. На адрес https://sdabg.net/page.php?id=ss може да намирате урока за всяка седмица. На този адрес Начало също можете да откриете текущия урок, а също и други допълнителни материали за него Ако желаете да изучавате на своя телефон […]

БХЦ Лас Вегас – Обещаният Спасител

11/02/14 Пастир Росен Спасов – Обещаният от Бога Святи Дух

11/02/14

10/26/14 Пастир Росен Спасов – Исус Христос обещаният от Бога – част 2

10/26/14

10/19/14 Пастир Росен Спасов – Исус Христос обещаният от Бога

2Co 1:19 Защото Божият Син, Исус Христос, Който биде проповядван помежду ви от нас, (от мене, Сила и Тимотея), не стана Да и Не но в него стана Да; 2Co 1:20 понеже в Него е Да за всичките Божи обещания, колкото и много да са; затова и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез […]