„Силата на общата молитва“, п р Ст. Георгиев (#минутки)

Освен с личните молитви, ние сме призовани да се молим и заедно, като общност. Първо в нашите семейства, след това с други вярващи и накрая, но не на последно място – всички заедно, като едно духовно тяло.

Благословението на общата молитва, П-р Живко Тончев 03.04.2016г.

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com/?cat=463 Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube channel: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) И в страницата на Християнски Видео Портал: www.facebook.com/ChristianVideoPortal