Одобрен характер. Борислав Иванов

Изграждане на одобрен характер – Част II

Илия Кабаиванов 8-ми Февруари, 2018 г. Четвъртък, 19:00 ч. Пловдив

Изграждане на одобрен характер – Част I

Илия Кабаиванов 25-ти Януари, 2018 г. Четвъртък, 19:00 ч. Пловдив

Одобрен от Бога работник, Лазар Банчев 17.03.2016г.

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com/?cat=463 Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube channel: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) И в страницата на Християнски Видео Портал: www.facebook.com/ChristianVideoPortal