ОК (22) СОФРОНИЙ: ПОКЛОН ПРЕД УЧИТЕЛЯ. МД

ОК (21) ВНИМАВАЙ, ЧИТАТЕЛЮ. МД

ОК (20) ХРИСТИЯНСТВО И РЕД. Митко ДИМИТРОВ

ОК (19) ПРОТЕСТ И ИДЕАЛИЗАЦИЯ. МД

ОК (18) РЕЛИГИОЗНА ПОЕМА . Митко ДИМИТРОВ

ОК (17) КНИЖОВЕН ПОДВИГ. МД

ОК (16) СМИРЕНИЕТО НА ПАИСИЙ. МД

ОК (15) ПРЕДИМСТВАТА НА ИСТОРИЯТА. МД

ОК (14) БОГОСЛОВИЕ НА ИСТОРИЯТА. МД

ОК (13) ОПИТНОСТТА НА МУРТАГОН. МД

ОК (12) ПРИШЕСТВИЕ В ИСТОРИЯТА. Митко ДИМИТРОВ

ОК (11) ХРИСТОЛОГИЯТА НА ПАИСИЙ. МД

ОК (10) БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЧЕСТ. МД

ОК (9) БЪЛГАРСКАТА СВЕТОСТ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (8) НРАВСТВЕНА ГРЪМОТЕВИЦА. МД

ОК (7) МОНАХ ЗА ПАМЕТ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (6) ПРИЗИВЪТ НА ПАИСИЙ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (4) БЪЛГАРСКО И ХРИСТИЯНСКО . МД

ОК (4) ХРИСТИЯНСКО И БЪЛГАРСКО. МД

ОК (3) ГОВОРИ, ГОСПОДИ. Митко ДИМИТРОВ

17..01.2023 г. 18.00 ч.

ОК (2) КУЛТУРАТА НА БОГА. Митко ДИМИТРОВ

16.01.2023 г. 18.00 ч.

ОК (1) КЪДЕТО НЯМА КУЛТУРА. Митко ДИМИТРОВ

15.01.2023 г. 18.00 ч.