ОК (10) БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ЧЕСТ. МД

ОК (9) БЪЛГАРСКАТА СВЕТОСТ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (8) НРАВСТВЕНА ГРЪМОТЕВИЦА. МД

ОК (7) МОНАХ ЗА ПАМЕТ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (6) ПРИЗИВЪТ НА ПАИСИЙ. Митко ДИМИТРОВ

ОК (4) БЪЛГАРСКО И ХРИСТИЯНСКО . МД

ОК (4) ХРИСТИЯНСКО И БЪЛГАРСКО. МД

ОК (3) ГОВОРИ, ГОСПОДИ. Митко ДИМИТРОВ

17..01.2023 г. 18.00 ч.

ОК (2) КУЛТУРАТА НА БОГА. Митко ДИМИТРОВ

16.01.2023 г. 18.00 ч.

ОК (1) КЪДЕТО НЯМА КУЛТУРА. Митко ДИМИТРОВ

15.01.2023 г. 18.00 ч.