Оръжията на Сатана

20 март 2022 г. п-р Румен Борджиев

Цената на Свободата и Оръжията, които събарят крепости на тъмнината! – Пастор Иван

Неопетненост на оръжията – 02.12.2017 – Седмично четене на Тора от Юда Бакана

Посетете и сайта ни – www.prelom.bg

Ефесяни 6:17б Оръжията на вярващите 7 част

Ефесяни 6:17 Оръжията на вярващите 6 част

Ефесяни 6:16 Оръжията на вярващите 5 част

Ефесяни 6:15 Оръжията на вярващите 4 част

Ефесяни 6:14 Оръжията на вярващите 3 част

Ефесяни 6:14 Оръжията на вярващите 2 част

Ефесяни 6:14 Оръжията на вярващите 1 част

Използвай оръжията си, п-р Живко Тончев

Църква Благовестие Бургас Good News Christian Church Burgas Bulgaria Online: http://blagovestie.com/live.php Website: www.blagovestie.com Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie