Неделно Богослужение – п-р Тони Еленков, Основно служение на всеки е благовестието на Царството

Основно Богослужение 29 03 2020г.

Божието царство по време на криза!

Велизар Пенев – Да бъдеш зависим от Бог: основно изискване, за да видиш Неговата слава