ПРОЛЕТНА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА(4). МЛАДЕЖКИ ОТДЕЛ

ПРОЛЕТНА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА.(2) МЛАДЕЖКИ ОТДЕЛ

ПРОЛЕТНА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА (1). МЛАДЕЖКИ ОТДЕЛ

Възпламени молитвения си живот ОТДЕЛ ЖЕНИ.

ИСУС Е НАШЕТО ПРИБЕЖИЩЕ. ОТДЕЛ „ЖЕНИ“

ПРЕОБРАЗЕНИ ОТ МОЛИТВА – ОТДЕЛ ЖЕНИ

ПРЕОБРАЗЕНИ ОТ МОЛИТВАТА. ОТДЕЛ „ЖЕНИ“

http://youtu.be/lg2X4zCt_MI

ОБЩУВАНЕ С БЛАГОДАТ. Отдел „ЖЕНИ“

08.02.2020 г. , 11.30 ч.

БОЖИЯТ ПЪТ КЪМ ГЪВКАВОСТТА. Отдел „ЖЕНИ“

30.11.2019 г. , 11.30 ч.

РОДИТЕЛИТЕ, ПРИМЕР ЗА СВОИТЕ ДЕЦА. Отдел Семейно служене

20.04.2019 г., 11.30 ч.

ДА ХОДИМ С ИСУС. ОТДЕЛ „ЖЕНИ“

09.03.2019 г. 11.30 ч.

ДА ХОДИМ С ИСУС. ОТДЕЛ „ЖЕНИ“

09.03.2019 г. 11.30 ч.

БОГ ОТГОВАРЯ. Час от отдел „Жени“

10.03.2018 г., 11.30 ч.