ОТКУПЕН ОТ РОБСТВОТО НА ГРЕХА, | п-р К. Курдоманов |

Когато апостол Павел пише, че без Исус сме роби на греха, той не го казва преобразно, а буквално. Ти, както и всеки човек на тази земя, си се родил като роб греха и злото – зависим на волята на зъл господар. Вярваме или не – това е факт. И единствено животът на Христос, Неговата кръв […]