Видове дейности в ОЖ

говорител: Николай Величков Национален лагер ОЖ – Старозагорски минерални бани ‘2020

Видове служения в ОЖ

говорител: Никола Николов Пловдив Национален лагер ОЖ – Старозагорски минерални бани’2020

Практическо ученичество в ОЖ

говорител: Борислав Тонев Национален лагер ОЖ – Старозагорски минерални бани