Е .П .Ц. Варна. П- р Н. Кокончев .Има нещо по- вече!

3 ден – 5 част (Практика пророкуване) п. А. Контузоров

Е. П .Ц. Варна. П- р Н .Кокончев. Христос възкръсна!

Марк 16:6 А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха. Лука 24:6 Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,

П- р Н. Кокончев. Царят идва !

Матей 21:9 А множествата, които вървяха пред Него, и които идеха изподире, викаха казвайки: Осана на Давидовия син! благословен, който иде в Господното име! Осана във висините!

Е .П. Ц .Варна. П- р Н .Кокончев. Защо викаш към Мен ?

Изход 14;15 Тогава рече Господ на Моисея: Защо викаш към Мене? Кажи на израилтяните да вървят напред. 16 А ти дигни жезъла си и простри ръката си над морето та го раздели, и израилтяните ще преминат през морето по сухо.

Господна трапеза .Е .П .Ц .Варна .

1 Коринтяни 11:27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

25 .02. 2018. П- р Н. Кокончев .Укрепи се!

Е. П. Ц. Варна .П -р Н. Кокончев- Решенията .

Йоан 4;23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. 24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.

П- р Н. Кокончев. Повалени ,но не погубени !

Е. П. Ц. Варна. П- р Н. Кокончев .Двойно благословение.

4 Царе 2:9 И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти.

Е. П. Ц. Варна .П- р Н. Кокончев. Рождество .

Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.

Повдигни очите си -п р Илия Илиев (03 12 2017)

ХЦ“Живот на победа“

Е. П. Ц. Варна. П- р Н. Кокончев .Библията -Божие Слово!

Исус Навин 1:8 Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

Е .П. Ц .Варна. Господна вечеря .

1 Коринтяни 11:27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

Е. П. Ц. Варна. П- р Н. Кокончев. Отворени и затворени врати.

Исая 22;22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да затваря, И ще затваря и никой няма да отваря;

Е .П .Ц Варна. П- р Н. Кокончев. Библията е Боговдъхновенно слово на Живия Бог

Йоан 1:14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Е. П. Ц. Варна .За Господната вечеря .

1 Коринтяни 11:27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.

Е.П.Ц.Варна. П- р Живко Тончев. За какво си мислиш,докато си мислиш?

Лука 24;13 14 И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало. 15 И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; 16 но очите им се удържаха да Го не познаят. 17 И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И […]

Хвалението и поклонението като начин на живот. П- р Дани Танев Сливен

Псалми 150:2 Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.

Жива вода. П- р Любо Петков .

Псалми 33:2 Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.

Поклонението П- р Любо Петков -Стара Загора .

Псалми 29:2 Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.

Е. П. Ц .Варна .Седемте стълба на мъдростта. П- р Н. Кокончев .

Притчи 5:1 Сине мой, внимавай в мъдростта ми. Приклони ухото си към разума ми, https://www.youtube.com/watch?v=N54OALi0THM&t=223s

Е. П. Ц. Варна .П -р Николай Кокончев .Струва ли си?

Марк 16:15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

Е. П. Ц .Варна .Господна вечеря .

1 Коринтяни 11:27 Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.