Преди стените да паднат| п-р К.Курдоманов |Църква Вдъхновение|

Избраните в Христа и да паднат , пак стават – Николай Николов

Интернет Богослужение – 27.01.2022 г – Християнско общение

Свършекът | 52. Звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят | п-р Димитър Лучев