Славата на Бог | Горан Иванов | Църква на Пълното Евангелие

Активирай вярата си | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Ходене в пълнотата на потенциала ти | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Малки загуби – Големи победи | Част 2 | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Малки загуби- Големи победи | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Ходене в правия път || Филип Рашев || Църква на Пълното Евангелие

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 10

ВЯРА БЕЗ ДЕЛА | Марк Бейнс | Църква на Пълното Евангелие

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 1

Свобода | Филип Рашев I Църква на Пълното Евангелие

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 4

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 3

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 6

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 5

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 8

Църква на ПЪЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ София 10

Трансформация на Църква на Пълното Евангелие | FGC Renovation

Водителство от Святия Дух | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

5 години Църква на Пълното Евангелие !!! @fullgospelbg

Ходене по духа | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Живот без осъждение | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Превръщане на скръбта в сила | п-р Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Препосвещение| п-р Филип Рашев| Църква на Пълното Евангелие

ДОБРОТО ВОЙНСТВО || П-р Филип Рашев || Църква на Пълното Евангелие