Повярвах в Господ Исус Христос и сега накъде – Пастор Фахри Тахиров

Да имаме правилно разбиране , относно Божията благодат – Пастор Фахри Тахиров

Устояването на Йосиф – пастор Иван Николов

Пребъдването в Христос , дава и плод – Пастор Фахри Тахиров

Пребъдването и плода – Пастор Фахри Тахиров

Видението и твоята част – Пастор Георги Хазърбасанов / Част 2

Що за Бог? – Йехова Шама / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 8

Слово за християни – Ти си Божие чадо – Пастор Фахри Тахиров

Да осъзнаваме , кои сме ние , като християни – Пастор Фахри Тахиров

Видение, цел, посока – пастор Любо Петков

Що за Бог? – Йехова Цидкену / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 7

Що за Бог? – Йехова Рой/ Пастор Георги Хазърбасанов / Част 6

Човекът пред дилемата – Да вярва или да не вярва – Пастор Фахри Тахиров

Човекът – Живот между вярата и неверието – Пастор Фахри Тахиров

Що за Бог? – Йехова Шалом / Пастор Полина Хазърбасанова / Част 5

Що за Бог? – Йехова Нисий / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 4

Видението и твоята част – Пастор Георги Хазърбасанов

Пастор Тодор Енчев – лагерист от Белене

Важно е – Да разбираме Божията воля и да я извършим – Пастор Фахри Тахиров

ТЕМА; „Сега, размислете как ще бъде от днес нататък“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Който върши волята на Отца Ми , той ще влезе в Небесното Царство – Пастор Фахри Тахиров

Приортети в ред – пастор Любо Петков

Видение за „Последните времена“, Пастор Карл Гейлъпс

ТЕМА; „Сега, размислете как ще бъде от днес нататък“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров