Библейско изучаване: СЛЕДПОТОПНА ЕПОХА, ДЕВЕТИ ПЕРИОД- ВЕЧНИТЕ ВЕКОВЕ – сряда, 11.10.2023

Библейско изучаване: Пети период на Закона – петък, 15.09.2023

Библейско изучаване: Библейски епохи, период на невинност – сряда, 16.08.2023

3) Seven year tribulation period, the Second Coming of Christ and the Battle of Armageddon.

3) Seven year tribulation period, the Second Coming of Christ and the Battle of Armageddon. (Finis J. Dake)