Божията воля п р Румен Пейчев 07 06

Прицелната точка п р Румен Пейчев 17 07

Обезсърчението п р Румен Пейчев 14 07

На кого уповаваш п р Румен Пейчев 12 05

Помощите п р Румен Пейчев 24 07

Смъртоносната храна п р Румен Пейчев 05 07

Защо си отпаднала душо моя п р Румен Пейчев 22 09