Покаяние- промяна на живота ти (част2) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 6) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Покаяние- промяна на живота ти (част1) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Пламен Димитров

Пламен Димитров | 14.04.2024 | На Живо

Вяра в Бог, но без почит в църквата | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 5) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Завет или безразличие | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 4) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Заветна любов | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 3) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Жертвата никога не е напразна | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Религията тъмната завеса Пламен Цолов

Децата част 2 Пламен Цолов

Децата част 1 Пламен Цолов

Пламен Цолов

Изучаване на книгата Ездра (част 2) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

От днес и нататък | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Пастор Пламен Цолов Bibliata TV LIVE

ПЛАМЕН от ШУМЕН Bibliata TV LIVE

Шифърът на Леонардо Пламен Цолов

Различия в брака Пламен Цолов

Силата на избора Пламен Цолов

Силата на мислите Пламен Цолов