„Победа над безразличието“ – 14.07.2024

Никога не е късно за победа Bibliata TV LIVE

От страната на победителите │ ПОБЕДА │ Част 1

Как да откриеш талантите си? │ ПОБЕДА │ Част 3

Лидерство и мотивация │ ПОБЕДА │ Част 2

Влизане в служение │ ПОБЕДА │ Част 1

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 19.04.24 │ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 19.04.24 │ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 19.04.24 │ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 17.04.24 │ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 17.04.24 │Част 2│ НА ЖИВО

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Керик Бътлър и пастор Георги Николов │ 16.04.24 │ НА ЖИВО

Пурим: Послание за Преобръщане на Поражението в Победа! Иван Хазърбасанов, 240324

Въоръжение за победа | Сливен | 17.03.2024

Помазанието │ Предаване „ПОБЕДА“ │ Част 2

Помазанието │ Предаване „ПОБЕДА“ │ Част 1

Помазанието │ Предаване „ПОБЕДА“ 13.03.24 │ НА ЖИВО

http://youtu.be/M3Uh9eTISeM

Молитва на Воюване и Победа Bibliata TV LIVE

Победа над дявола Bibliata TV LIVE

Поражение след победа Димитър Лучев

Исус – мое знаме на победа 28.01.2024 – ХЦ Ново Поколение Ямбол

Не става дума за победа или загуба, а за любов и покорство към Бог. #antioch #faith

ПРАЗНИЧЕН РОЖДЕСТВЕН КОНЦЕРТ НА ХЦ ЖИВОТ НА ПОБЕДА

Победа в радостта! / Святия Дух, част 11 / Пастор Георги Хазърбасанов