Исус Христос ще се върне за помазаната Си невяста – 30 04 2023 – ХЦ Ново Поколение Ямбол

Принципите на помазаната църква (Сесия 4) | Семинар с д-р Барух Корман | Църква „Шалом“

Принципите на помазаната църква (Сесия 3) | Семинар с д-р Барух Корман | Църква „Шалом“

Принципите на помазаната църква (Сесия 2) | Семинар с д-р Барух Корман | Църква „Шалом“

Принципите на помазаната църква (Сесия 1) | Семинар с д-р Барух Корман | Църква „Шалом“