А сега накъде след пост и молитва | презвитер Дани Казанджиева | Църква „Шалом“

Ден 20 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 19 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 18 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 17 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 16 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 15 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 13 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 11 – 21 дена пост и молитва (2024)

Ден 10 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 9 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 8 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 6 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 5 – 21 дена пост и молитва (2024)

Ден 4 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 3 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 2 – 21 дни пост и молитва (2024)

Ден 1 – 21 дни пост и молитва (2024)

СТРАТЕГИИ за ВОЮВАНЕ ПОСТ

СТРАТЕГИИ за ДУХОВНО ВОЮВАНЕ ПОСТ

Естир молитва и пост за Израел – Спешно и по-добре URGENT / Пастор Иван Хазърбасанов

Духовни ключове за пост | автор Джентцен Франклин (превод Дани Казанджиева) | Църква „Шалом“

ББ (116) СТРАЖА И ПОСТ. Митко ДИМИТРОВ

Силата на молитвата и поста – (14 дни пост и молитва)