Ефеското съживление: Постижимото и възможното

Ефеското съживление: Още за значението на 12те ученици, които ап. Павел обучава за две години. За предприемането на постижимото и свършването на възможното преди преследването на това, което е изцяло зависимо от суверенната воля на Бог и е невъзможно за нас така или иначе.