Защо праведните страдат

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 652, Тема на предаването; “Праведните, и тяхната молитва“

Молитвите на праведните са силно оръжие срещу духа на Антихрист и кроежите на дявола. / Пастор Иван

Свършекът | 38. Ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните | п-р Димитър Лучев

БЛАГОСОВЕНИЯТА НА ПРАВЕДНИТЕ. Валентин КОВАЧЕВ

04.09.2021 г. 11.00 ч.

Праведните хора

31 май 2020 г. п-р Румен Борджиев

Защо праведните страдат. Йов 42:5 | Веско Зуев | 2016.09.25

Защо праведните страдат. Йов 42:5 (Част 2) | Веско Зуев | 2016.09.25

Грижата на Бог към праведните – Камбер Камберов – дякон

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с п-р Фахри Тахиров

Лицето на праведните и грешниците

21.03.15g. 18.00h.

Господ се грижи за праведните – Камбер Камберов – дякон

Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна