Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Бог може да използва предмети за предаване на помазание Bibliata TV LIVE

Бъдеще и надежда ТВ предаване с Тони Еленков Bibliata TV LIVE

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Предаване ПОБЕДА / Рождествени вечери / Мартин Бодуров.

Рождествени вечери в предаване „ПОБЕДА“ със семейство Иванови / НА ЖИВО

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Рождествени вечери в предаване „ПОБЕДА“ със семейство Николови / НА ЖИВО

Рождествени вечери в предаване „ПОБЕДА“ със семейство Цончеви / НА ЖИВО

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Проповед – ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОСВЕТЕНА ЛЮБОВ (20.11.2022г.)

Християнски Център Шумен проповед (20.11.2022г.) тема: Приемане и предаване на просветена любов говорител: п-р Веселин Лазаров http://christiancenter-shumen.com/

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина