ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 663, Тема на предаването; “ Непразен от Светия Дух“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 662 – “ Днес, ако чуете Неговия глас, Не закоравявайте сърцата си“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 661, Тема на предаването; “ Хванат от нечист дух“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 660, Тема на предаването; “ Един сее, друг жъне“

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 659, Тема на предаването; “ Аз избрах вас“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 658, Тема на предаването; “ Ученикът, когото обичаше Исус“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 657, Тема на предаването; “ Възлюбени от Отца“

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 656, Тема на предаването; „В къщата на прокажения Симон“

Бог може да използва предмети за предаване на п

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина

Поточно предаване на живо от Телевизия Библейска Светлина и радио Светлина