Познай Христос и преживей силата на възкресението мy|п-р Симеон Симеонов|

Преживей близост с Бога

п-р. К.Курдоманов, Бог не спира да търси начин да се свърже с теб и да общувате. Когато ти се приближаваш към Него и Той се приближава към теб.