Да се отдалечаваме от света , а да се приближаваме при Бога – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 18.09.2022 г – Християнско общение

Да се стремим да се приближаваме , все по близо до Бога – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 08.07.2022 г – Християнско общение

Да почитаме Бог не само с устните си , но да се приближаваме и със сърцата си – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 05.06.2022 г – Християнско общение

С всеки ден , приближаваме ,, Вечността “ – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 29.06.2021 г

Приближаваме ли се или се отдалечаваме от Бога – Пастор Фахри Тахиров

Пастор Фахри Тахиров – 30.10.2015 г – с. Долище

14.12.2014 г. Как се приближаваме към Бога?