Е.П.Ц.Варна.П-р Н.Кокончев.Божията приемна стая.

Еремия 18;1 Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза: 2 Стани та слез в къщата на грънчаря и там ще те направя да чуеш думите Ми. 3 Тогава слязох в къщата на грънчаря; и, ето, той работеше на колелата си. 4 И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката […]

28.01.2018 п-р Николай Кокончев – Божията приемна стая

ЕПЦ-Варна