7 признака за библеиска църква Peter Wyns 2 част Bibliata TV LIVE

7 признака за библеиска църква Peter Wyns 4 част Bibliata TV LIVE

„Седемте признака по които да разпознаем дома си!“ – п-р Димитър Лучев – 14/02/2016

Четири признака за доверие