Призован с мисия | Теодор Николов | 17.09.2023

ПРИЗОВАН ДА ЦАРУВА | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН | Пастор Емил Ангелов

Призован да победиш Bibliata TV LIVE

Призован си! – Йосиф Хазърбасанов / FREEDOM GENERATION

Към какво си призован

Призован да бъдеш Христоподобен – Дейвид Уилкерсън, Сесия 1

Сесия 1 – Конференцията на Дейвид Уилкерсън – София 2005 г. Автор – www.studio865.org

Prizovan da pobedish

Prizovan da pobedish

Призован от Бога

10 април 2022 г. п-р Румен Борджиев

Призован – Йоана | 19.12.2021г.

Част от хвалебната служба на ББЦ Кръстопът от 19.12.2021г.

Призован – Йоана | 19.12.2021г.

Част от хвалебната служба на ББЦ Кръстопът от 19.12.2021г.

ПРИЗОВАН КЪМ СВОБОДА |п-р К.Курдоманов|

Заради жертвата на Исус Христос на кръста, Бог ни обяви за ЗАКОННО свободни от робството на греха и дявола. Приемайки Христос за свой Бог и Спасител, ти имаш легалното право да живееш свободен. Но дали ще се възползваш от това право е изцяло твое лично решение. – Какво всъщност представлява свободата? – Кои са ключовите […]

Призован да служиш. Кевин Мартин

[FullHD] 25 March 2018 – Милена Костадинова – Призован да обичаш

Some of the songs in the video are covers of existing copyrighted songs.

Георги Хазърбасанов – Ти си призован за Благовестие.

Пастор Тони Еленков – Призован си да даваш Плод