КОГАТО ПРОБИВЪТ СЕ БАВИ |п-р К. Курдоманов|

Духовен пробив е състояние на духовна свобода от битки и конфликти, в следствие на което в живота ти настъпва мир, спокойствие и благоденствие. Какво да правиш, когато той се бави: 1. Разпознай “пророческият сезон” на Бог в живота ти. 2. Разпознай причините за липса или забава на духовният пробив в живота ти. 3.Когато си наясно […]