Жени, които промениха света чрез своето покорство (сесия 3)

2 декември 2017 г. Шери Фресонки ЕПЦ Подуяне

Жени, които промениха света чрез Божията благодат (сесия 2)

2 декември 2017 г. Шери Фресонки ЕПЦ Подуяне

Жени, които промениха света чрез своя грях (сесия 1)

2 декември 2017 г. Шери Фресонки ЕПЦ Подуяне