Работа със сираци 2 Bibliata TV LIVE

Работа със сираци Bibliata TV LIVE

Работа със сираци 3 Bibliata TV LIVE

Работа на много хора в тим 3

Добра работа , верни Мой слуга

Не оставяй ангелите без работа

Работа на много хора в тим 4

БХК (II,132) ДРИНОВ: САМОНАЛОЖЕНА РАБОТА. МД

Добра работа , верни Мой слуга

Добра работа , верни Мой слуга

Добра работа , верни Мой слуга

15.01.2023 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Добра работа , верни Мой слуга

13.11.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

ХД (209) РАБОТА БЕЗ УМУВАНЕ. МД

208.2022 г. 19.00 ч.

Добра работа , верни Мой слуга

07.08.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Добра работа , верни Мой слуга

03.07.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Добра работа , верни Мой слуга

20.03.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Работа с душата или технология за обработка на почвата

02.20.2022

Добра работа

06.02.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

По – добре е свършването на една работа , отколкото започването и – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 07.01.2022 г – Християнско общение

По – добре е свършването на една работа , отколкото започването и – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 07.01.2022 г – Християнско общение

Добра работа , верни Мой слуга

02.01.2022 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

РАБОТА И БЛАГОВЕСТИЕ. Митко ДИМИТРОВ

25.12.2021 г. 11.00 ч.

Добра работа

Домашна група – 25.11.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Добра работа

17.10.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров