Водителство от Святия Дух | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Ходене по духа | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Живот без осъждение | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Превръщане на скръбта в сила | п-р Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Препосвещение| п-р Филип Рашев| Църква на Пълното Евангелие

ДОБРОТО ВОЙНСТВО || П-р Филип Рашев || Църква на Пълното Евангелие

БЪДИ МЪДЪР СВИДЕТЕЛ НА ГОСПОДА | п-р Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

На високо място | ЦПЕ | Филип Рашев

Почивката на вярата част 2 | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Почивката на вярата част 1 | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Започване в Духа или усъвършенстване в плътта | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Аз бях наркоман историята на Влади Рашев Bibl

Филип Рашев Бог е всемогъщ

Първо Търсете Неговото Царство | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Стой в победата | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Конференция „VICTORY“ – Пастор Филип Рашев 27.09.23 / НА ЖИВО

От Посредственост към Зрялост | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Не оставяй Бог | Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Същността на покорството | ЦПЕ | Филип Рашев

Какъв е животът ти ? | ЦПЕ | Филип Рашев

Чисто сърце | ЦПЕ | Филип Рашев

Как растеш ? | част 2 | ЦПЕ | Филип Рашев

.. на Неговото време | ЦПЕ | Филип Рашев

Как растеш ? | ЦПЕ | Филип Рашев