Размяната! – Рождествено Богослужение Сливен 2023 г.

РАЗМЯНАТА

ВЕЛИКДЕН – РАЗМЯНАТА |п-р К.Курдоманов|

Най-великата размяна, в човешката история! Исус стана проклет на кръста, за да бъдем ние изкупени от проклятието на греха и смъртта. Беше изоставен, за да бъдем ние приети от Бога. Беше презрян и засрамен, за можем ние да бъдем увенчани с милост. Беше наказан за нашите грехове, за можем ние да бъдем откупени за вечен […]

Размяната [сценка]

Размяната

Recorded on 21.04.2013. – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE