Разширяване на Божието царство | Пастор Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Разширяване. Пастор Огнян Серафимов

Разширяване 2-ра част – Огнян Серафимов

Църква Ново поколение София

Разширяване – Огнян Серафимов

Църква Ново поколение София

Разширяване – Огнян Серафимов

АХЦ Ново поколение София