„Развълнувани за Исус“- п-р Огнян Серафимов // 28.04.2024г.

„Развълнувани за Исус“- п-р Огнян Серафимов // 28.04.2024г.

„Развълнувани за Исус“- п-р Огнян Серафимов // 28.04.2024г.

Развълнувани за Господа, п-р Живко Тончев

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie)